Thực tập chuyên ngành

Kiến tập

Chương trình áp dụng cho sinh viên năm 1, 2 từ các trường đại học.

Sinh viên có cơ hội tham quan, tìm hiểu về nghề CNTT và môi trường làm việc thực tế tại TMA

Tiền thực tập

Sinh viên năm 3 các trường đại học trong và ngoài nước có cơ hội tham gia chương trình tiền thực tập 1 tháng tại TMA

Trong thời gian này, sinh viên được làm quen quy trình làm việc, tiếp cận công nghệ mới, học và thực hành các kỹ năng làm việc trong dự án

Chuyển tiếp sang thực tập chuyên ngành chính thức khi bước sang năm 4 đại học - Được cấp chứng chỉ sau khi kết thúc và vượt qua chương trình tiền thực tập

Thực tập chính thức

Áp dụng cho sinh viên từ năm 4 của các trường đại học trong và ngoài nước; hoặc sinh viên đã vượt qua qua giai đoạn tiền thực tập.

• Sinh viên được tham gia làm việc trong các dự án mẫu theo mô hình project-based.
• Được cấp bằng tốt nghiệp sau khi hoàn thành thực tập.
• Có cơ hội làm việc part-time có lương và trở thành nhân viên chính thức sau khi tốt nghiệp ĐH

Xem thêm chi tiết tại: https://www.tma-binhdinh.vn/thuc-tap

Thông tin liên hệ thực tập